Jämföra sig?

Hur ska man kunna undvika att jämföra sig med andra när man är ett lag samtidigt som man är konkurrenter?
SKA man undvika att jämföra sig med andra?
För faktum är att trots attt vi ska hjälpa varandra när tävlingarna sätts igång så är det även en kamp om platserna till tävlingen och sen ännu en kamp om vem/vilka vi ska köra för under tävlingen.
Att vifta bort det och bara fokusera på sin egen utveckling och ”lagets bästa” är nog hälsosamt. Men samtidigt har man inte samma press på sig, vilket också kan vara negativt då konkurrans är utvecklande, om man är beredd på att lägga ner lite hjärta och tid.
Vad rätt svar är i denna frågeställning vet jag faktiskt inte. 
Jag vet bara att man själv måste hitta den rätta (personliga) balansen mellan att jämföra sig själv, med andra samtidigt som man försöker hålla sig kylig och inte fokusera för mycket på siffror eller träningsresultat .
T.e.x. har jag på detta lägret antagligen sämst siffror på en hel del. Typ watt och kg och även mixen dom imellan.
Anledningen till det är för att jag inte är bättre än det just nu. Och anledningen till det kan väl kopplas till väldigt dålig kontinuitet på träningen i höst och framförallt december/januari månad.

Om det är jobbigt att behöva ligga 20-40 watt mer när man kör uppför, samtidigt som de andra har bättre tröskelwatt?
Svaret på frågan stod i frågeställningen… Men psykiskt känns det ändå OK just nu. Främst för att jag har någon att bolla tankarna med (tack Pölder!), men även för att man numera faktiskt har en hel del rutin och vet att det inte tjänar något till att försöka stressa fram något resultat. Det handlar helt enkelt om acceptans, självförtroende och hårt arbete för att ta sig dit man vill, oavsett på vilken nivå och vilket mål man har. 

Så för att avsluta dagens tankeställning: acceptera att alla är olika, har olika förutsättningar, yttre faktorer kommer påverka din väg och vi alla kommer ta olika vägar till målet. Sen, jobba hårt för det ni vill och förhoppningsvis når ni dit!!
 
// Christian

[Twitter]